BESTUUR

Frans Lievens
Voorzitter - Penningmeester
Johan Van Neyghem
Secretariaat - Administratie - Evenementen
padel@ktcbeukenhof.besecretariaat@ktcbeukenhof.be
Dirk Van Neck
Jeugdbeleid - Start to tennis
jeugd@ktcbeukenhof.be
Dominiek Vandenbosch
Interclub - Tornooibeheer
interclub@ktcbeukenhof.be
Eddy De Vulder
Economaat
bar@ktcbeukenhof.be
Jan Rosiers
Boekhouding - Communicatie
communicatie@ktcbeukenhof.be